O nas

AAB – nagajiv poziv z namigom vabilom k dejavnosti

Celoletni športno rekreativni program z visoko pozitivnimi zdravstvenimi učinki na udeležence.

Športno-družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo pomemben pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim

Program aktivnosti se širi glede na kapacitete in želje članov v vse smeri. Osnova je povezovanje podobno mislečih ljudi, ki žele nekaj prispevati zase, za svoje bližnje in našo družbo. Naš član naj bi naklonil delček svojega znanja in časa drugim ter to nakazal v svoji pristopnici. Vsekakor so tu zajete visoke moralne in kulturne vrednote in ponos na njih. Prav tako smo ponosni na slovence in Slovenijo ter želimo ohraniti lepote našim naslednikom. Povezali smo se s: Športno zvezo Ljubljane, Športno zvezo Krim, Mestno zvezo upokojencev Ljubljana, Zvezo kulturnih društev Ljubljana. Podpiramo Zvezo prijateljev madine slovenije, Amnesty international. Skratka spreminjamo svet na bolje.

Naše geslo je:
NIKOLI NI PREPOZNO, DA ZAČNEMO DELATI PRAV ! (Mandela),

članarina je nizka, tudi za leto 2020 – 30EUR, posamezne aktivnosti se sofinancirajo s strani društva oz. posameznika. Vsak član lahko dokupi člansko majico.

Jedro vodenja društva je na aktivnih starejših članih, ki imajo ogromno znanja, izkušenj in želijo to znanje prenesti na mlajše in jim pustiti odprto, uhojeno pot. Vsekakor pa želimo prijazno usmerjati mlade ljudi v »prave« aktivnosti tako, da bodo sebi in nam starejšim v veselje, naša modrost pa uporabna. Redna fizična in psihična vadba je nujno potrebna za zdravje in edina prava stalna življenjska pot, ki odbija vse strese in druge tegobe v človeškem življenju.

Pomoč članov društva posamezniku naklonimo po ustreznem posvetu odbora za pomoč.

Ker pa brez denarja ne gre, najemi vadbišč in igrišč so dragi, bomo naprosili vse, ki imajo možnost, da za naše aktivne člane poiščejo prave prostore, termine in ceno. Ko bomo uspešni, bomo zgradili nove prostore za vadbe.

Začeli bomo z otroško vadbo in jo nadaljevali preko članov in veteranov ter poskrbeli za strokovne voditelje. Vodili bomo različne sekcije, krožke in nastope. Ob obletnicah bomo sestavili praznovanje in nagradili zaslužne.

Imeti Želimo delavne prostovoljne aktivne člane.

Aktivnosti: najmanj en delovni dan pomoči pri organizaciji: teniškega srečanja, kolesarjenja, koncerta, planinskega pohoda, računovodstva, knjigovodstva, priprave piknika, učenja ( petja, tenisa, itd ), pomoči ljudem v krizi itd.

Sistem vodenja sekcije mora biti zasnovan aktivno (je treba voditi) – vodja si izbere vsaj dva pomočnika. Za posamezne aktivnosti je sprotna vnaprejšnja medsebojna komunikacija bistvenega pomena (vabilo in potrditev).

Upravni odbor bo odgovorno nadziral pravilnost poslovanja društva. Prav tako bodo člani dobili vsa ustrezna pojasnila pooblaščenih vodij.

V tajništvu se bodo zbirale informacije, prijave, članarina, vpisi, sprejemali predlogi. Zaželena komunikacija je sodobna po mms-ju, sms-u, e-mailu oz. mesengerju-u in telefonu.

Hvala vam za vaš čas.

Mislim da je prav, da prestopimo malomeščansko oz. vaško zaplankanost in postanemo SLOVENSKO društvo – aktivno hočemo živeti, dokler smo živi. Nočemo se ločevati na nobene možne finte. Vztrajati hočemo pri odpravi napak naše družbe.

Tu smo doma ( SLOVENIJA ) in ponosni smo na naše skupne uspehe. Želimo narediti ljudem ugodnejše življenje, narediti kar je v naših močeh. Ne bomo dovolili, da nas negativci ločujejo lokalno na »žabarje« oz.« mone«, hočemo povezovanje in prijateljstvo. Prav tako se bomo distancirali od zlovoljnežev in jim odpustili. Ker smo pa tudi v EVROPI, želimo v njej pustiti pravi vtis, pojasniti in uporabiti možnosti, ki jih ponuja. Vsekakor pa želimo sodelovati in imeti na vidnih mestih ljudi, ki so družbeno moralno in zakonsko neomadeževani. Ne bomo dajali obljub, katerih ne bomo izpolnili, »beseda je zakon«. Lahko bi ležali in trohneli – nočemo.

Predvideno pomoč bomo nudili (psihoterapevtska, denarna ali v prostovoljnem delu) ustrezno sklepu naše komisije za pomoč, itd.

Predsednik AAB društva: Anton Pivk