O nas

AAB – nagajiv poziv z namigom povabila k dejavnosti

AAB že 10 let, društvo je neodvisna "Nevladna organizacija v javnem interesu na področju športa" kar nam dovoljuje pripombe oz. kritičen pogled. Smo aktivni tudi v kreiranju našega okolja. Spodbujamo volonterstvo, želimo in gojimo iskrenost, pošten odnos do soljudi. Radi igramo tenis, ki se je preizkušeno izkazal kot en od najprimernejših športov za zdravje in dobro družbo. V naši družbi smo drug drugemu v oporo in pomoč pri težjih odločitvah. Izkušnje in modrost se prelivajo na mlajše. Nekateri ob delu iztrošeni starejši si medsebojno kreiramo samopomoč in preventivno delujemo v športu.

Celoletni športno kulturni rekreativni program z visoko pozitivnimi zdravstvenimi učinki na udeležence.

Športno-družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo pomemben pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim

Izvajanje programa trenutno ne sofinancira MOL

Društvo je pravna oseba, nevladna organizacija v javnem interesu na področju športa, osnovano na visokih demokratskih načelih enakosti, članstvo se ne deli na nobene finte. Program aktivnosti se širi glede na kapacitete in želje članov v vse smeri. Osnova je povezovanje podobno mislečih ljudi, ki žele nekaj narediti zase, prispevati za svoje bližnje in našo družbo. Naš član naj bi naklonil delček svojega znanja in časa drugim ter to nakazal v svoji pristopnici. Vsekakor so tu zajete visoke moralne in kulturne vrednote in ponos na njih. Prav tako smo ponosni na Slovence in Slovenijo ter želimo ohraniti njene lepote našim naslednikom. Povezali smo se s: Športno Ljubljano, Športno zvezo Ljubljane, Šolo zdravja, Športno zvezo Krim, Sindikatom upokojencev, Srebrno nitjo, Zvezo kulturnih društev Ljubljana. Podpiramo Zvezo prijateljev mladine slovenije, Amnesty international. Skratka spreminjamo svet na bolje.

Naše geslo je:
NIKOLI NI PREPOZNO, DA ZAČNEMO DELATI PRAV ! (Mandela),

članarina je nizka, tudi za leto 2024 – 35EUR, posamezne aktivnosti se sofinancirajo s strani društva oz. posameznika. Vsak član lahko dokupi člansko majico.

Modreci iz naše skupnosti obravnavamo in raziščemo vse plati naše družbe, dajemo pobude in sprejmemo pripombe na vse teme, katere obravnavamo. Ne pustimo se utišati nikomur.


Jedro vodenja društva je na aktivnih starejših članih, ki imajo ogromno znanja, izkušenj in želijo to znanje prenesti na mlajše in jim pustiti odprto, uhojeno pot. Vsekakor pa želimo prijazno usmerjati mlade ljudi v »prave« aktivnosti tako, da bodo sebi in nam starejšim v veselje, naša modrost pa uporabna. Redna fizična in psihična vadba je nujno potrebna za zdravje in edina prava stalna življenjska pot, ki odbija vse strese in druge tegobe v človekovem življenju.

Člani AAB društva posamezniku naklonimo pomoč (psihoterapevtsko, denarno, v prostovoljnem delu ...) po posvetu in ustreznem ukrepu Odbora za pomoč.

Ker pa brez denarja ne gre, najemi vadbišč in igrišč so dragi, bomo naprosili vse, ki imajo možnost, da za naše aktivne člane poiščejo prave prostore, termine in ceno. Ko bomo uspešni, bomo zgradili nove prostore za vadbe.

Začeli bomo z otroško vadbo in jo nadaljevali preko članov in veteranov ter poskrbeli za strokovne voditelje. Vodili bomo različne sekcije, krožke in nastope. Ob obletnicah bomo sestavili praznovanje in nagradili zaslužne.

Imeti želimo delavne, prostovoljne aktivne člane, ki vodijo sekcije in sodelujejo pri izvedbi aktivnosti: najmanj en delovni dan pomoči pri organizaciji: teniškega srečanja, kolesarjenja, koncerta, planinskega pohoda, računovodstva, knjigovodstva, priprave piknika, učenja ( petja, tenisa, risanja, gledališke predstave, kulturnih programov ob praznovanjih, pomoči ljudem v krizi itd.

Sistem vodenja sekcije je zasnovan aktivno (je treba voditi) – vodja si izbere vsaj dva pomočnika. Za posamezne aktivnosti je sprotna vnaprejšnja medsebojna komunikacija bistvenega pomena (vabilo in potrditev).

Predsednik ustanovitelj Anton Pivk, soustanovitelji tajnici Mateja Župan Brezovnik in Mojca Župan Macedoni, namestnik predsednika - podpredsednik Matej Makovec

Izvršni odbor: športni strokovni vodja Jožko Avsenak. Ter vsi ostali aktivni člani.

Nadzorni odbor: Nina Dovšak predsednica, Irena Jakin, Stojan Možina

Disciplinska komisija: Bojan Zorko predsednik, Bojan Kričej, Dagmar Komar, odgovorno nadzira pravilnost poslovanja društva in nivo medsebojne komunikacije. Prav tako člani dobijo vsa ustrezna pojasnila pooblaščenih vodij.

Odbor za pomoč zdravstveno in športno pomoč posameznikom: Miča Zorko, Lorena Leonardos, Elena Jenček, Brane Leskovec.

Vse odbore širi in dopolnjuje predsednik z izvršnim odborom po potrebi.

V tajništvu se zbirajo informacije, prijave, članarina, vpisi, sprejemajo predlogi. Zaželena komunikacija je sodobna po mms-ju, sms-u, e-mailu oz. viberju, mesengerju-u in telefonu.

Hvala vam za vaš čas.

Mislim da je prav, da prestopimo malomeščansko oz. vaško zaplankanost in postanemo SLOVENSKO društvo (podpiramo naše športnike, slovensko kulturo in umetnike) – aktivno hočemo živeti, dokler smo živi. Nočemo se ločevati na nobene možne finte. Vztrajati hočemo pri odpravi napak naše družbe.

Tu smo doma ( SLOVENIJA ) in ponosni smo na naše skupne uspehe. Želimo narediti ljudem ugodnejše življenje, narediti kar je v naših močeh. Ne bomo dovolili, da nas negativci ločujejo lokalno na »žabarje« oz.« mone«, hočemo povezovanje in prijateljstvo. Prav tako se bomo distancirali od zlovoljnežev in jim odpustili. Ker smo pa tudi v EVROPI, želimo v njej pustiti pravi vtis, pojasniti in uporabiti možnosti, ki jih ponuja. Vsekakor pa želimo sodelovati in imeti na vidnih mestih ljudi, ki so družbeno odgovorni, moralno in zakonsko neomadeževani. Ne bomo dajali obljub, katerih ne bomo izpolnili, »beseda je zakon«. Lahko bi ležali in trohneli – nočemo.

Predvideno pomoč bomo nudili (psihoterapevtska, denarna ali v prostovoljnem delu) ustrezno sklepu naše komisije za pomoč, itd.

Trenutno nas je cca 100 in rastemo proti 200

Predsednik AAB društva: Anton Pivk